Comparteix:

projectes-gemma

Conservació i protecció del patrimoni natural del sector vitivinícola en la zona SUDOE
Eco-tecnologies innovadores per a la recuperació de recursos de les aigües residuals
Validació de tecnologies naturals, avançades sostenibles per al tractament, la vigilància i la reutilització de l'aigua segura i les aigües residuals a l'Índia
Producció sostenible de bioproductes a partir de microalgues i aigües regenerades
Producció de bioestimulants de cianobacteris i aigües residuals dins de la bioeconomia circular
Valorització de coproductes procedents del tractament de residus i biomassa com a productes innovadors amb valor afegit per a l'agricultura
Producció de Bioestimulants, Biofertilitzants, Biopolímers i Bioenergia a partir de residus i subproductes de la cadena de l'oli d’oliva.