Comparteix:

EnGeoModels

Monitorització i modelització en enginyeria geològica.

Web: https://engeomodels.upc.edu/ | Correu: marcel.hurlimann@upc.edu

 Anàlisi i predicció del comportament i erosió del sòl 

Grup de transferència i recerca, té com a nucli central l’anàlisi, el seguiment i la modelització geològica centrant-se en l’anàlisi de les característiques i el comportament de les masses de roca i en l’avaluació dels riscos geològics.


icona-patents-certificacio.png
RECERCA
pública/privada nacional/internacional.
icona-patents-certificacio.png
ASSESSORAMENT
en planificació d'usos del sòl i avaluació de riscos
icona-patents-certificacio.png
TREBALLS ACADÈMICS
projecte final de grau, màster, doctorat industrial o tesi
icona-patents-certificacio.png
CONNEXIÓ
entre el sector públic i privat

Línies d'investigació i transferència en el camp agroalimentari