Comparteix:

IMP

Informació, modelització i Processat.

gemma.png

Web: https://imp.upc.edu/ | Correu: 

 Visió per Ordinador a la Indústria Alimentària 

Grup de recerca consolidat especialitzat en la modelització i processament de la informació. 

 


RECERCA
pública/privada
nacional/internacional.
icona-assessorament.png
ASSESSORAMENT
processat d'imatges i reconeixement automàtic
icona-formacio.png
CONNEXIÓ
entre el sector públic i privat

TREBALLS ACADÈMICS
direcció de projectes final de grau, màster, doctorat industrial o tesis.

Línies d'investigació i transferència en el camp agroalimentari