Comparteix:

HorPTA

Grup de recerca en Horticultura: Producció, Transformació i Aprofitament

gemma.png

Correu: 

 Producció, Transformació i Aprofitament hortícola 

Grup de recerca i transferència multidisciplinari de l'horticultura que té com a nucli central de la seva activitat la conservació dels recursos genètics vegetals i la millora de les plantes (característiques nutricionals i organolèptiques, resistència i/o tolerància als agents estressants biòtics i abiòtics) i el desenvolupament de tecnologies per a una producció sostenible sota els principis de l'economia circular, fina a la valorització dels productes finals mitjançant tecnologies de processament i transformació. 

El grup duu a terme investigació bàsica sobre les interaccions planta-entorn, recerca aplicada (en col·laboració amb horticultors i la indústria) per identificar els factors genètics i ambientals que permetin millorar la sostenibilitat de les produccions hortícoles, així com transferència de resultats als agricultors i la indústria alimentària.

 


RECERCA
pública/privada
nacional/internacional.

ASSESSORAMENT
gestió de cultius, selecció de varietats, gestió fitoparàsits, producció indústria alimentària

FORMACIÓ
a mida per a l'empresa
en gestió de nematodes i desenvolupament de nous productes alimentaris 

TREBALLS ACADÈMICS
direcció de projectes final de grau, màster, doctorat industrial o tesis.

Línies d'investigació i transferència en el camp agroalimentari