Comparteix:

UMA

Unitat de Mecanització Agrària.


Web: https://uma.deab.upc.edu/ca | Correu: 

 Noves tecnologies en mecanització agrària 

Grup de transferència i recerca multidisciplinar, reconegut per la Generalitat de Catalunya - 2017 SGR 1349, que té com a nucli central el món de la maquinària agrícola, amb gran experiència especialment en l'àmbit de la tecnologia d'aplicació de productes fitosanitaris en les noves tecnologies aplicades a la mecanització agrària i l'agricultura de precisió. 

 


RECERCA
pública/privada nacional/internacional.

EQUIPAMENT
Laboratori de mecanització i equipament agrícola a l'Agròpolis.

FORMACIÓ
Bones pràctiques agrícoles.

CERTIFICACIÓ
Certificació d'equips d'aplicació de fitosanitaris. Norma ISO 16122.

Assajos de certificació d'equips d'aplicació de fitosanitaris -nous o de Pla Renove - segons la norma ISO 16122.

Línies d'investigació i transferència en el camp agroalimentari

Xarxa de relacions del grup