Comparteix:

IDEAI

Intelligent Data Science and Artificial Intelligence.


Web: https://ideai.upc.edu/en | Correu: 

 Centre de recerca en intel·ligència artificial més gran i transversal de Catalunya 

L’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC, és un centre de recerca integrat per sis grups de recerca consolidats, amb més de 50 investigadors a temps complert i 150 doctorands i estudiants de màster. Aquests grups, de llarga tradició investigadora, articulen un gran volum de projectes competitius i de transferència de tecnologia. 

inlab-fib.png

El Grup IDEAI està compost per: Grup de recerca en Enginyeria del Coneixement (GREC),  Grup d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic (KEMLG), Sistemes Informàtics (SOCO), Grup de Processat d'Imatge (GPI), Centre d'Investigació del llenguatge i la parla (GPLM_TALP,), Grup de Processat de la Parla (VEU) i el Grup de recerca en sistemes de comunicació de banda ampla i arquitectures (CBA),


RECERCA
pública/privada
nacional/internacional.

ASSESSORAMENT
ètica per una IA de confiança
icona-formacio.png
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
defensa dels productes de programari

TREBALLS ACADÈMICS
connexió entre el talent i les empreses

Línies d'investigació i transferència en el camp agroalimentari

Xarxa de relacions del grup