Comparteix:

Projectes Agròpolis

Us mostrem l'activitat de recerca, transferència i innovació que s'estan impulsant a l'Agròpolis:

Anàlisi multi-escala de l’erosió del sòl en pendents pronunciades. Processos físics, supervisió de camp i modelització de futurs canvis ambientals.
Eco-tecnologies innovadores per a la recuperació de recursos de les aigües residuals
Estratègies de gestió de germoplasma vegetal resistent a Meloidogyne per a evitar la selecció de virulència
Efecte de la resistència de gens R i la induïda per fongs endòfits en l'epidemiologia de Meloidogyne i la producció i qualitat de la collita en solanàcies-cucurbitàcies
Detecció i caracterització d'organismes de control biològic de Meloidogyne spp. i la seva compatibilitat amb la resistència vegetal
Estudi de l'epidemiologia de Meloidogyne en rotacions de cucurbitàcies i solanàcies per al disseny d'estratègies de maneig en sistemes agrícoles sostenibles
APP que ajuda a fer un ús més sostenible dels productes fitosanitaris en vinya.
Dispositiu automàtic i universal per a l'aplicació variable de fitosanitaris, basant-se en mapes de vigor de la vegetació.
Desenvolupament de tecnologia ultraràpida, sensible i d'alta resolució temporal per a l'anàlisi de pesticides.
Sistema per prevenir la contaminació d'aigües superficials per fonts difuses.
Desenvolupament d’un marc global de gestió integrada de plagues en cultius de fruiters, vinyes i hortalisses.
Solucions per reduir l'ús del coure a les vinyes i pal·liar la contaminació dels sòls a la regió SUDOE.
Pulverització intel·ligent per a vinyes i oliveres sostenibles.
Xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre tecnologies d’aplicació de productes fitosanitaris.
Noves estratègies integrades per reduir l’ús i l’impacte de pesticides a les vinyes i oliveres
Programa de formació en agricultura de precisió dirigit a tècnics i assessors de petites i mitjanes explotacions.
Projecte de formació per a la inspecció i calibratge d’equips d’aplicació per a l’ús sostenible de plaguicides.
Formació en agricultura intel·ligent mitjançant la integració de l’última tecnologia SIG / teledetecció (RS).
Desenvolupament del manual per a la fabricació d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris.
Avaluació del mètode de superfície de paret vegetal (LWA) en aplicacions de productes fitosanitaris en vinya.
Desenvolupament d'un prototip per a l'aplicació de fitosanitaris per al control de malalties de fusta en la vinya.
Implementació d'un sistema d'aplicació variable de fitosanitaris en el cultiu de nabiu a Sud-amèrica.
Avaluació de l'adequació de diferents tipus de broquets per a cultius arboris.
Desenvolupament d'aplicació de gamificació per a les bones pràctiques agrícoles en l'ús de fitosanitaris.